Detail kurzu

Kurz: Koučing, mentoring , spätná väzba - nástroj zvyšovania výkonnosti

LUMATEL s.r.o.

Popis kurzu

 1. Ukázať metódy a techniky podriadených formou koučingu a mentoringu
 2. Naučiť ako využiť koučing a mentoring v praxi
 3. Nacvičiť využívanie koučingu a mentoringu v praxi

Obsah kurzu

Úvod: Ako vplýva súčasná situácia (COVID-19) na rozvoj zamestnancov.

A. Mentoring

 • mentoring a jeho miesto v riadení výkonu a rozvoja podriadených
 • situácie vhodné na mentoring podriadeného
 • kľúčové kroky mentoringu podriadeného
 • nácvik

  B. Otázky v koučovaní

 • zatvorené versus otvorené otázky
 • otvorené a otvorenejšie otázky, silné otázky pri koučovaní

  C. Aktívne počúvanie

 • komunikačný vzorec, backtracking v koučovaní
 • zrkadlenie a neverbálna komunikácia pri koučovaní
 • práca s hlasom, zručnosti aktívneho počúvania

  D. Koučovacie nástroje manažéra

 • škálovanie, plánovací kruh
 • hypotetické otázky , SMART cieľ , akčné kroky

  E. Koučovací rozhovor s podriadeným

 • štruktúra a kroky koučovacieho rozhovoru, GROW metóda
 • preberanie zodpovednosti za cieľ

Cieľová skupina

Cieľová skupina účastníkov:

° Manažér
° Pracovník HR oddelenia
° Vedúci tímu
° Každý, kto chce touto formou zvýšovať efektivitu a výkonnosť
zamestnancov a zabezpečovať ich rozvoj

Cieľová skupina firiem:

° Poisťovne
° Banky
° Výrobné a nevýrobne firmy
° Zasielateľské a poštové spoločnosti
° Firmy podnikajúce v službách
° Finančné inštitúcie

Certifikát Certifikát o účasti s predmetovým členením Poznámka k cene

Podrobnosti viď www.lumatel.sk, Možnosť platby aj bez DPH

Hodnotenie
Organizátor