Praha 1- Staré Město

Aktualizace ISO 19011

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Detailní seznámení s požadavky aktualizované metodiky pro auditování normy ČSN EN ISO 19011:2012 , s praktickými příklady.

Cieľová skupina

Kurz je určen interním auditorům a nebo pracovníkům odpovídajícím za audity ve firmě.

Obsahová náplň

Obsah kurzu:

  • seznámení s aktualizovanými požadavky normy ISO 19011
  • zopakování pravidel auditování
  • taktiky a techniky auditu
  • závěrečný test

Termíny kurzov

24.11.2016

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Kvapilová
tel: +420 221 082 231
e-mail: kvapilova@csq.cz

Adresa
Novotného lávka 5, Praha 1

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 221 082 269
email: sekretariat@csq.cz
web: www.csq.cz

Adresa
Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5, Praha 1- Staré Město Zobraziť na mape