Kurz: Hodnotitel Modelu excelence EFQM

Popis kurzu

Díky příležitosti osvojit si dovednosti a znalosti potřebné pro efektivní hodnocení organizace je účast na kurzu Hodnotitel Modelu excelence EFQM jedinečnou příležitostí pro osobní i profesní rozvoj. Jako hodnotitel EFQM budete mít možnost stát se součástí hodnotících týmů organizací ucházejících se o Cenu EFQM za excelenci, poznávat nejúspěšnější organizace zevnitř, získávat osobní i obchodní kontakty, učit se od nejlepších a pomáhat jim na cestě k dosažení skutečné excelence.Obsah kurzu

 • Modul 0 – Úvod a přehled
 • Modul 1 – Proces hodnocení
 • Modul 2 – Klíčové kompetence hodnotitele a proces hodnocení výkonu
 • Modul 3 – Základní koncepce excelence, Model excelence EFQM a logika RADAR
 • Modul 4 – Pochopení a využívání klíčových informací
 • Modul 5 – Identifikace a používání klíčových témat (1. část)
 • Modul 6 – Základy hodnocení
 • Modul 7 – Týmová spolupráce
 • Modul 8 – Návštěvy na místě
 • Modul 9 – Příprava a předávání zpětné vazby
 • Modul 10 – Identifikace a používání klíčových témat (2. část)
 • Modul 11 – Závěrečné skupinové cvičeníCieľová skupina

Tento kurz je určen profesionálům, kteří se chtějí stát hodnotiteli EFQM, i těm, kteří chtějí poznat Model excelence EFQM a logiku RADAR do hloubky a využít tyto znalosti ke zlepšování vlastní organizace nebo v poradenské činnosti.Poznámka k cene

Cena pro nečleny: 26 400,00 Kč bez DPH (31 680 Kč včetně DPH), Cena pro členy: 22 000,00 Kč bez DPH (26 400 Kč včetně DPH)Kontaktná osoba

Jana Kvapilová
+420 221 082 231
kvapilova@csq.cz


Organizátor