Kurz: Interní auditor EMS I

Popis kurzu

Seznámit se základními požadavky normy ČSN EN IS0 14001, poskytnout přehled související environmentální legislativy potřebné pro výkon funkce interního auditora EMS a naučit se technikám auditování.Obsah kurzu

  • Vývoj ochrany životního prostředí a environmentálního managementu
  • Normativní požadavky (ČSN EN ISO 14001:2016)
  • Environmentální legislativa
  • Norma ČSN EN ISO 19011:2012 – Směrnice pro auditování systému managementu a její aplikace v praxi
  • Praktický výcvik auditování životního prostředí na případových studiích
  • Zkušenosti se zaváděním a auditováním EMS ve firmáchCieľová skupina

Pracovníkům certifikovaných firem, kteří jsou nebo budou zařazeni do funkce interního auditora EMS.Kontaktná osoba

Agentura ÁMOS
+420 469 638 467
info@agentura-amos.cz


Organizátor