Nakládání s chemikáliemi podle REACH a CLP

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Vysvětlit požadavky legislativy platné pro oblast nakládání s chemikáliemi, která je v současné době silně ovlivňována a aktualizována shodně pro všechny členské státy EU.

Cieľová skupina

Především pracovníkům odpovědným v organizacích a firmách za ochranu životního prostředí a za oblast BOZP.

Obsahová náplň

  • Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a přípravcích vč. prováděcích předpisů
  • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) vč. prováděcích předpisů
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP)
  • Diskuse, zodpovězení dotazů účastníků

Termíny kurzov

Otvára sa polročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Agentura ÁMOS
tel:
+420 469 638 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť


Adresa
Penzion Šenk, Chrudimská 1315, Pardubice, GPS: 50°1'8.893"N, 15°46'19.465"E, Pardubice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+420 469 638 *** zobraziť

mobil:
+420 602 649 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.agentura-amos.cz

Adresa
Agentura ÁMOS
Jungmannovo nábř. 319, Chrudim Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)