Kurz: Statistické metody v kvalitě

Popis kurzu

Seznámit se základy statistiky a jejími nejdůležitějšími pojmy, jejichž znalost je nutná pro využití statistických metod při poskytování záruk za kvalitu ve výrobní praxi. Na praktických příkladech používání hlavních statistických metod procvičit.Obsah kurzu

 • Kvalita výrobku
 • Rozdíl mezi kontrolami výrobku a procesu
 • Proměnlivost výs­ledků, histogram
 • Gaussovo rozdělení pravděpodobnosti výskytu
 • Základy pravdě­podobnosti
 • Indexy způsobilosti procesu
 • Indexy způsobilosti stroje a měřidla
 • Statistická regulace procesu měřením
 • Statistická pře­jímka srovnáváním
 • Úvod do plánování experimentů (DOE)
 • Praktické příklady a cvičeníCieľová skupina

Pracovníkům útvarů zabezpečování kvality a technické kontroly, útvarů technické přípravy výroby, pracovníkům výrobních a obchodních úseků.Kontaktná osoba

Agentura ÁMOS
+420 469 638 467
info@agentura-amos.cz


Organizátor