Základy metrologie v systému kvality

Popis kurzu

Vysvětlit požadavky na řízenou metrologii v organizaci ve vztahu k Zákonu o metrologii, systému managementu kvality a systému environmentálního managementu.

Obsah kurzu

  • Organizace metrologie
  • Požadavky na zabezpečení výkonu měření a kontroly
  • Zákon o metrologii, související legislativní předpisy a normy pro metrologii
  • Požadavky ISO 9001 a ISO 14001 na měření a monitorování procesů, výrobků nebo služby
  • Metrologický řád
  • Požadavky na záznamy o měřidlech
  • Způsob výběru měřidel a optimalizace kalibračních lhůt
  • Co je to způsobilost měřidel a systému měření
  • Praktické příklady a cvičení

Cieľová skupina

Podnikovým metrologům, technikům, pracovníkům z výroby  a všem ostatním uživatelům měřidel.

Kontaktná osoba

Agentura ÁMOS
+420 469 638 467
info@agentura-amos.cz

Organizátor