Řízení projektů dle PMI

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Kurz seznamuje účastníky uceleným způsobem s pojmy a principy řízení projektů. Osnova kurzu vychází z aktuálního pátého vydání celosvětově uznávaného standardu PMBOK® (Project Management Body of Knowledge), který vydává Project Management Institute. Postupně jsou probírány základní pojmy řízení projektů, kontext řízení projektu, procesy řízení projektu v členění do skupin procesů z hlediska životního cyklu projektu. Probírané procesy zároveň pokrývají všechny znalostní oblasti standardu, jako je řízení integrace, rozsahu, času, nákladů, kvality, lidských zdrojů, komunikace, rizik, nákupu a zainteresovaných stran. Kurz nabízí podrobné seznámení s obecně platnými principy, postupy a technikami řízení projektů, které se uplatní bez ohledu na typ projektu. Na závěr kurzu jsou představeny možnosti softwarové podpory řízení projektů. Kurz je proložen řadou příkladů pokrývajících celý životní cyklus projektu, na kterých si posluchači vyzkouší vybrané klíčové techniky, jako např. sestavení logického rámce projektu, definici rozsahu projektu pomocí WBS, identifikaci projektových rizik, tvorbu projektového reportingu apod.

Cieľová skupina

Kurz je určen pro vedoucí projektů, projektové koordinátory, vedoucí týmů, konzultanty a kohokoli, kdo se podílí na plánování a realizaci středních a větších projektů.

Termíny kurzov

Otvára sa polročne.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 3 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Zuzana Havlíčková
tel:
+420 221 115 *** zobraziť

email:
kurzy@... zobraziť


Adresa
Sokolovská 77-79, 186 00 Praha 8

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+420 221 115 *** zobraziť

email:
kurzy@... zobraziť

web: www.lbms.cz

Adresa
LBMS, s.r.o.
Sokolovská 77-79, Praha 8 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)