Detail kurzu

Jednoduché účtovníctvo

Akadémia vzdelávania Zvolen

Popis kurzu

Cieľom kurzu je pripraviť účastníkov na samostatné riešenie konkrétnych prípadov a situácií, s ktorými sa budú stretávať v praxi a získanie spôsobilosti kvalifikovaného vedenia jednoduchého účtovníctva.

Obsah kurzu

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO – 80 vyučovacích hodín

Obsah vzdelávania:

JU v SR Účtovné knihy, zápisy, doklady v JU Zúčtovanie vzťahy Majetok a zásoby Účtovná závierka Komplexný príklad

Vzdelávací program bude realizovaný prednáškami, výkladmi, cvičeniami.

CENA : 400,– €

možná zľava za platbu celkom vopred = nová cena 240,– eur INAK po dohode akceptujeme aj formu 2 splátok

Automatizované spracovanie na PC (podľa záujmu) 10 vyučov.hod. požadujeme vlastný notebook ukážka praktického cvičenia

CENA CELKOM za 90 VH : 420,– €

možná zľava za platbu celkom vopred = nová cena 260,– eur

Okrem modulu Jednoduché účtovníctvo, ktorý je súčasťou kurzu ÚČTOVNÍK, je možné absolvovať aj moduly Podvojné účtovníctvo, Základy mzdového účtovníctva, Vedenie účtovníctva na počítači.

Podrobnejšie na stránke Akadémie vzdelávania Zvolen. Posledný deň zahŕňa aj písomnú skúšku a následné odovzdanie osvedčení úspešným absolventom.

Cieľová skupina

Kurz je určený absolventom stredných a vysokých škôl neekonomického zamerania, súkromným podnikateľom, zamestnancom firiem, ale aj nezamestnaným, ktorí chcú nájsť uplatnenie v oblasti účtovníckej praxe.

Certifikát osvedčenie - platnosť celoslovenská - akreditované Ministerstvom školstva SR Poznámka k cene

o cene podrobnejšie v texte

Hodnotenie
Organizátor