Detail kurzu

Konverzačné kurzy anglického jazyka so zahraničným lektorom

Akadémia vzdelávania Martin

Popis kurzu

2× týždenne v popoludňajších hodinách / dni aj čas upresníme / kurz otvárame s minimálnym počtom 5 účastníkov

Obsah kurzu

Kurz rozvíja a upevňuje už nadobudnuté jazykové zručnosti poslucháčov v rámci ústnej komunikácie v cudzom jazyku. Poslucháči sú zapájaní do rôznych situácií, v ktorých trénujú schopnosť diskutovať, vyjednávať, presviedčať, argumentovať, vyjadrovať súhlas, nesúhlas, radu, riešiť problémy, či dosiahnuť konsenzus. V rámci výučby sa využíva diskusia v dvojiciach alebo skupinách, hranie rolí. Lektor monitoruje a usmerňuje skupinu, koriguje prejav, radí alebo priamo komunikuje s účastníkmi.

Cieľová skupina

Kurz je určený všetkým, ktorí potrebujú nadobudnúť istotu a pohotovosť v ústnej komunikácii v cudzom jazyku 

Cieľ:

  • rovnomerne rozvíjať a upevňovať jazykové zručnosti v ústnom prejave
  • odstrániť zábrany a získať istotu pri komunikácii s native speakerom
  • zdokonaliť schopnosť diskutovať a vyjadrovať svoj názor na široký okruh tém z každodenného ži­vota
  • rozšíriť užitočnú slovnú zásobu
Certifikát potvrdenie o absolvovaní Poznámka k cene

predpokladaný začiatok kurzu - október 2020

Kontaktná osoba

Helena Bačiaková
+421 910 114 330
avmt@aveducation.sk

Hodnotenie
Organizátor