Bratislava

FINANČNÉ PLÁNOVANIE A FINANČNÉ RIADENIE V EXCELI

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa štvrťročne
 • Miesto konania: Bratislava
 • Cena: 240 € (200 € bez DPH)
 • Organizátor: MENTIS s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Oboznámiť a prakticky naučiť tvoriť finančný plán firmy na účtovných dátach firemných, alebo fiktívnej firmy. Účastníci porozumejú vzájomným súvislostiam a väzbám finančného plánu. Tvorba finančného plánu môže prebiehať priamo na dátach firmy.

Cieľová skupina

Tento kurz je určený predovšetkým vedúcim pracovníkom a pracovníkom, ktorí majú pred sebou profesionálny postup, či už s technickým, alebo ekonomickým vzdelaním, ktorí potrebujú získať, alebo doplniť kvalifikáciu v oblasti podnikového riadenia a rozvinúť svoje manažérske vedomosti a zručnosti. Absolvovanie kurzu je dobrou investíciou pre vašu firmu i pre vašu profesionálnu kariéru.

Obsahová náplň

 • Metodika tvorby finančného plánu na podmienky firmy;
 • Zostavenie plánu výnosov a nákladov vo väzbe na finančné riadenie firmy;
 • Zostavenie plánovanej bilancie (súvahy);
 • Vytvorenie plánu cash flow;
 • Finančná projekcia a optimalizácia finančných ukazovateľov v rámci fin. plánu.;
 • Plánovanie investícií v kontexte finančného plánu;
 • Plán úverov a jeho väzby na zdroje financovania firmy;
 • Prepojenie finančného plánu na finančný a nákladový controlling a strategický systém riadenia výkonnosti firmy;

Termíny kurzov

Otvára sa štvrťročne.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 8 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ladislav Rau
tel:
+421 2/634 523 *** zobraziť

mobil:
+421 904 683 *** zobraziť

email:
mentis@... zobraziť


Adresa
851 01 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/634 523 *** zobraziť

email:
mentis@... zobraziť

web: www.mentis.sk

Adresa
MENTIS s.r.o.
Pečnianska 3, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)