Detail kurzu

APQP/PPAP - Pokročilé plánovanie kvality a proces schvaľovania dielov pre výroby (pre dodavateľov Automotive)

FBE Bratislava s.r.o.

Popis kurzu

V súlade s požiadavkami IATF 16949 osvojenie si metodiky a precvičenia nástrojov:

 • pokročilého plánovania kvality, ktoré vedie k zlepšeniu a sprehľadneniu postupov plánovania kvality, komunikácie medzi dodávateľmi a zákazníkmi,
 • schvaľovania dielov pre výrobu, ktoré vedie k zlepšeniu stability a spôsobilosti výrobného procesu, skvalitneniu dokumentácie a naplneniu požiadaviek smerníc pre dodávateľov automobilového priemyslu.

Obsah kurzu

APQP – Pokročilé plánovanie kvality produktov

 • Prečo je potrebné aplikovať APQP proces pre dosiahnutie zlepšení v kvalite a produktivite.
 • Aké kroky je potrebné uskutočniť v rámci APQP.
 • Aké nástroje a techniky sa používajú v APQP.
 • Praktická aplikácia analytických a plánovacích nástrojov v APQP
 • Využitie nástrojov tímovej práce v procese APQP.
 • Ako pomocou kontrolných plánov dosiahnuť merateľné výsledky zlepšenia?
 • Aplikácia P-D-C-A cyklu. Plánovanie. Návrh. Validácia. Spätná väzba a nápravné opatrenia.

PPAP – Proces schvaľovania dielov pre výrobu

 • Kedy sa vyžaduje predloženie.
 • Úrovne predloženia.
 • Aké kroky je potrebné uskutočniť v rámci PPAP.
 • Požiadavky na proces.
 • Aké nástroje a techniky sa používajú v PPAP.
 • Ako využiť štatistické metódy v PPAP pre neustále zlepšovanie? Praktická aplikácia.


Cieľová skupina

Vedúcim a odborným pracovníkom podieľajúcich sa na plánovaní a zlepšovaní kvality produktov v oblasti dodávok pre automobilový priemysel.

Certifikát Certifikát o absolvovaní kurzu

Kontaktná osoba

Lucia Šubařová
+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať