Kurz: Motivácia zamestnancov

Popis kurzu

 • Efektívne hľadať motivačné faktory pre zamestnancov.
 • Zdokonaliť sa v motivačných procesoch (spokojnosť, pozitívny prístup, motivovanosť).
 • Zdokonaliť sa v internom PR o motivácii.
 • Správnou motiváciou minimalizovať fluktuáciu zamestnancov.Obsah kurzu

Motivácia ako manažérsky nástroj

 • Ako vytvoriť pre vašich zamestnancov také pracovné prostredie,

z ktorého sa im nebude chcieť odísť?

 • Aké väzby cítiť medzi pochvalou, odmenou, výkonmi a výsledkami?
 • Ako vzbudiť u pracovníkov zodpovednosť v duchu „niečo za niečo“?
 • Motivačné nástroje (pochvala a uznanie, koučovací prístup v zadávaní úloh,

pravidelná spätná väzba zamestnancom – pozitívna aj negatívna, podpora tímovej práce, mimopracovné aktivity). Ako funguje úspešná firma?

 • Vyberá si motivovaných ľudí.
 • Udržuje ich motiváciu (nešetrí uznaním, pochvalou, podporuje tímovú prácu,

dáva spätnú väzbu a pod.).

 • Zaujíma sa priebežne o ich motiváciu, aj po rokoch práce vo firme.

Interné PR a motivácia

 • Dvadsať faktorov spokojnosti.
 • Ako „predať“ motivačné faktory?
 • Ako a čo komunikovať?
 • Ako si overiť motiváciu? – spätná väzba pre firmu.Cieľová skupina

PersonalistiCertifikát

Certifikát o absolvovaní kurzuPoznámka k cene

390 € (cena zahŕňa vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie. Zľavnená cena je 370 € bez DPH. Zľavnená cena platí pri splnení aspoň jednej z podmienok uvedených v brožúrach, ktoré nájdete na www.fbe.skKontaktná osoba

Denisa Chrťanová
+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk


Organizátor