Detail kurzu

Vymáhanie pohľadávok po telefóne

FBE Bratislava s.r.o.

Popis kurzu

 • Rozvinúť schopnosť účastníkov efektívne a profesionálne komunikovať s neplatiacimi zákazníkmi.
 • Doplniť poznatky a zručnosti účastníkov o nové postupy primeraných techník z oblasti vymáhania pohľadávok a argumentácie a tým zvýšiť efektivitu pri vymáhaní.
 • Praktické odporúčania, ako lepšie zvládať stres a záťaž po ťažkom rozhovore s neplatiacim zákazníkom.

Obsah kurzu

Zvládanie situačného rozporu, keď komunikujeme so zákazníkom, ktorý je zároveň neplatičom

 • Zákaznícka orientácia verzus dôrazné zastávanie požiadavky

  spoločnosti.

Proces vymáhania pohľadávok po telefóne

 • Príprava a princípy komunikácie pri vedení rozhovoru o pohľadávke.
 • Získavanie „záväzku – dohody“.

Cielené kladenie otázok Dôslednosť vymáhania

 • Psychologické aspekty vymáhania.
 • Prejavy a postupy dôslednosti v komunikácii pri vymáhaní.
 • Dôrazné vymáhanie – databáza dôrazných formulácií.

Profesionálna argumentácia v krízových a ťažkých situáciách

 • Gradácia argumentácie, racionálny a emocionálny apel.
 • Stratégie a taktiky v procese vymáhania (salámová taktika, fait

  accompli atď.).

Konfliktné a záťažové situácie z praxe

 • Typológia prejavov správania zákazníkov – neplatičov.
 • Situačné techniky (zvládane negatívnych prejavov zákazníkov –

  neplatičov).

 • Využitie asertívnych techník pri procese vymáhania.

Zvládanie stresu po ťažkom rozhovore s neplatiacim zákazníkom

 • Protistresové cvičenia a odporúčania pre pracovníkov, ktorí vymáhajú

  pohľadávky.

Tréning modelových situácií z praxe

Cieľová skupina

Kurz je určený všetkým pracovníkom komunikujúcim so zákazníkom, ktorý je zároveň neplatičom.

Certifikát Certifikát o absolvovaní kurzu

Kontaktná osoba


+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk

Hodnotenie




Organizátor