Detail kurzu

Vedenie rozhovorov so zamestnancami v procese prepúšťania a disciplinárnom konaní

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

1. Prepúšťanie zamestnancov

  • Kritériá a metódy prepúšťania
  • Nesprávne postupy a chyby pri uvoľňovaní zamestnancov, bariéry na strane manažérov
  • Emócie a reakcie zamestnancov
  • Výstupný rozhovor – spôsob vedenia a zásady
  • Nástroje na zvládnutie prepúšťaných zamestnancov – Outplacement

2. Disciplinárne konanie

  • Interná komunikácia vo firme – zmapovanie situácie, analýza problému a postoja zúčastnených strán
  • Fázy disciplinárneho procesu
  • Vedenie disciplinárneho rozhovoru

Tréning prebieha interaktívnym a dynamickým spôsobom so zameraním na príklady z praxe. Účastníci školenia sú aktívne zapájaní do jednotlivých tém, či už individuálnou alebo skupinovou formou. Komunikačné zručnosti sú precvičované priamym nácvikom, pri ktorom sa využíva audiovizuálna technika a analýza správania. Na záver tréningu si účastníci pripravia individuálne akčný plán ďalšieho rozvoja a oblastí, ktoré identifikovali pre možné zlepšenie a skvalitnenie svojho potenciálu a zručností.

Cieľová skupina

Manžéri, personalisti, vedúci pracovníci, pracovníci HR…

Poznámka k cene

Zľava pri registrácii: 2 účastníkov z jednej spoločnosti: 5 % zľava 3 – 4 účastníkov z jednej spoločnosti: 10 % zľava 5 a viac účastníkov z jednej spoločnosti: 15 % zľava

Kontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
Organizátor