Kurz: 7 jednoduchých nástrojov zlepšovania kvality

Popis kurzu

Precvičiť využitie 7 jednoduchých nástrojov. Odniesť si do firmy príklady aplikácií, ktoré by mali pomôcť znižovať množstvo nepodarkov, práce naviac, zámeny, oneskorenia, úrazy a plytvanie.Obsah kurzu

 Dnešné podnikateľské prostredie  Kvalita výrobku  Vývojový diagram  Bodový, korelačný diagram  Histogram  SPC karta  Ishikawov diagram  Paretov graf  Záznamníky, 8D-Report  Motivácia k zlepšovaniu  Záverečný testCieľová skupina

Kurz je určený pre všetkých, ktorí chcú pomôcť a byť prospešní, pre tých ktorí sa chcú zlepšovať a zvyšovať svoju kvalifikáciu. Povinné pre všetkých pracovníkov oddelenia kvality.Kontaktná osoba

Daniela Matyášová
+421 2/444 552 82
daniela.matyasova@dnvgl.com


Organizátor