Detail kurzu

Aplikácia nariadenia Komisie (EÚ) č. 715/2013 v organizáciách, ktoré chcú prevádzať medený šrot z odpadu na surovinu

ASTRAIA® Certification, s.r.o.

Popis kurzu

Výklad požiadaviek článku 5 – objasnenie požiadaviek na dokumentáciu systému riadenie kvality, objasnenie kritérií pre medený šrot, odovzdanie praktických skúseností, legislatívny rámec celého procesu

Obsah kurzu

 1. Úvod do problematiky odpadového hospodárstva v SR a EÚ
 2. Štruktúra nariadenia Komisie (EÚ) č. 715/2013
 3. Požiadavky na zdokumentované postupy
 4. Požiadavky kladené na odpad – vstupný materiál
 5. Požiadavky na procesy a techniky spracovania
 6. Požiadavky na kvalitu medeného šrotu, ktorý je výsledkom činnosti zhodnocovania
 7. Monitorovanie radiácie
 8. Požiadavky na systém kvality
 9. Požiadavky na odbornú prípravu personálu
 10. Vyhlásenie o zhode
 11. Diskusia

Cieľová skupina

Spracovatelia kovového šrotu – medeného šrotu

Poznámka k cene

účasť 2 osôb z 1 firmy - cena 110,- € bez DPH/osoba

Kontaktná osoba

Ing. Jana Svitačová
+421 915 470 107
skolenia@astraia.sk

Hodnotenie
Organizátor