Detail kurzu

Nároky zo zodpovednosti za vady v obchodnom práve

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

 1. Všeobecné predpoklady
 • právna zodpovednosti za vady v slovenskom práve
 • vzťah Občianskeho a Obchodného zákonníka pri zodpovednosti za vady
 • vzťah medzi zodpovednosťou za vady a zodpovednosťou za škodu
 • všeobecné predpoklady zodpovednosti za vady
 1. Pojem vada
 • druhy vád podľa právnej úpravy Obchodného zákonníka
 • všeobecné a vymienené vlastnosti veci
 • záruka za akosť
 1. Nároky zo zodpovednosti za vady
 • podstatné a nepodstatné porušenie zmluvy
 • nároky zo zodpovednosti za vady
 • omeškanie s odovzdaním veci

Cieľová skupina

Seminár je pripravený pre právnickú verejnosť

Poznámka k cene

Zľava pri registrácii: 2 účastníkov z jednej spoločnosti: 5 % zľava 3 – 4 účastníkov z jednej spoločnosti: 10 % zľava 5 a viac účastníkov z jednej spoločnosti: 15 % zľava

Hodnotenie
Organizátor