DETAIL KURZU

OPEX - Operational Excellence

Od:

MV Akadémia - manažérska vzdelávacia akadémia

Bratislava

Popis kurzu

Z nekvalitných vstupov ani správnym procesom kvalitné výstupy nezískate. Z kvalitných vstupov nesprávnym procesom kvalitné výstupy nezískate. Výsledok práce ovplyvňuje kombinácia ľudí, procesov, technológie a surovín. OPEX dokáže skombinovať správnych ľudí, správne postupy v správnom poradí, správne vstupy a správnu technológiu aby sme dosiahli požadované výstupy.

Filozofia: MERAŤ > OPAKOVAŤ > PREDVÍDAŤ

Obsah kurzu

Náplň kurzu:
Počas kurzu vám poskytneme návod, ako pochopiť OPEX vo vzťahu k metódam Lean, Six Sigma a Kaizen. Poskytneme vám návod ako zostaviť procesnú mapu vzťahov medzi dodávateľom a zákazníkom, vstupmi a výstupmi, procesom ich spracovania (SIPOC) a požiadavkami na kvalitu vstupov a výstupov. Poskytneme vám návod, ako procesy zjednodušovať a zefektívniť.

Obsah kurzu:

  • OPEX (definícia, princípy, metodika,…)
  • Základné postupy a kľúčové zložky (merať, opakovať, predvídať)
  • SIPOC (požiadavky na kvalitu vstupov a výstupov, procesov, dodávateľov a zákazníkov,…)
  • Procesná mapa (ako ju zostaviť a využívať)
  • Príklady z praxe

Cieľová skupina

Všetci manažéri, ktorí pracujú s procesmi vo firme

Kontaktná osoba

Martina Vyskočová
+421 911 878 107
martina@mvakademia.sk

Hodnotenie
Organizátor