Detail kurzu

Zodpovednosť za vady kúpenej a zhotovenej veci (podľa Obch. a Obč. zákonníka) a nároky vyplývajúce zo zodpovednosti za vady a ostatné nároky vyplývajúce z porušenia zmluvy s dôrazom na plynutie premlčacích lehôt

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

 1. Všeobecné predpoklady
 • právna zodpovednosti za vady v slovenskom práve
 • vzťah Občianskeho a Obchodného zákonníka pri zodpovednosti za vady
 • vzťah medzi zodpovednosťou za vady a zodpovednosťou za škodu
 • všeobecné predpoklady zodpovednosti za vady
 1. Pojem vada
 • pojem zhotovená vec na zákazku
 • druhy vád podľa právnej úpravy Občianskeho a Obchodného zákonníka
 • všeobecné a vymienené vlastnosti veci
 • záruka za akosť
 1. Nároky zo zodpovednosti za vady
 • podstatné a nepodstatné porušenie zmluvy
 • nároky zo zodpovednosti za vady
 • omeškanie s odovzdaním veci
 • premlčacie doby jednotlivých nárokov a ich plynutie

Cieľová skupina

Právnická verejnosť – advokáti, koncipienti, právnici a zástupcovia firiem a spoločností, zamestnanci ministerstiev a štátnych inštitúcií.

Poznámka k cene

Zľava pri registrácii: 2 účastníkov z jednej spoločnosti: 5 % zľava 3 – 4 účastníkov z jednej spoločnosti: 10 % zľava 5 a viac účastníkov z jednej spoločnosti: 15 % zľava

Hodnotenie
Organizátor