Agentúra JASPIS s.r.o.

Vzdelávacia a rekvalifikačná agentúra od roku 1999, kedy sme spustili náš prvý kurz, neustále zlepšujeme obsah, aby naši absolventi mali aktuálne informácie aj pri neustálych zmenách na trhu.

Už viac ako 50 000 absolventov kurzov, či už sú to rekvalifikačné kurzy alebo odborné školenia, dávame si záležať na užitočnosti obsahu kurzov, vďaka čomu sú klienti okamžite pripravení používať vedomosti v praxi a zvyšujú svoju hodnotu na trhu práce.

Lektori sú špička na trhu. Spolupracujeme s lektormi, ktorí vychádzajú z každodenných skúseností z oblasti, ktoré vyučujú. Preto sa tešíme, že klienti v spätnej väzbe oceňujú praktické príklady z praxe, vďaka čomu pochopia problém rýchlejšie.

Kurzy účtovníctva:

 • Základy účtovníctva
 • Jednoduché účtovníctvo
 • Podvojné účtovníctvo
 • Účtovníctvo na PC
 • Tréning pre účtovníkov a finančných manažérov
 • IAS/IFRS – Medzinárodné štandardy finančného vykazovania
 • Zostavenie účtovnej závierky
 • Podvojné účtovníctvo neziskových organizácií
 • Jednoduché účtovníctvo neziskových organizácií
 • Účtovníctvo rozpočtových organizácií

Mzdy a personalistika

 • Mzdy a personalistika
 • Mzdy pre pokročilých
 • Spracovanie miezd v Olympe
 • Zákonník práce
 • Základy personalistiky
 • Sociálne a zdravotné poistenie
 • Exekúcie a zrážky zo mzdy
 • Cestovné náhrady

Semináre a školenia:

 • Zákon o ochrane osobných údajov
 • Zákon o DPH
 • Vrátenie DPH zo zahraničia
 • Zákon o dani z príjmov
 • Spracovanie daňového priznania ku dani z príjmov – fyzické osoby
 • Spracovanie daňového priznania ku dani z príjmov – právnické osoby
 • Kontroly vo firme
 • Likvidácia obchodnej spoločnosti

Finančný manažment:

 • Finančná analýza podniku
 • Hodnotenie investičných projektov
 • Oceňovanie firiem
 • Manažment pohľadávok

www.jaspis.sk

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín