Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s.r.o. Trenčín

Vzdelávacia činnosť zameraná na jazykovú výučbu,rekvali­fikačné kurzy,odborné semináre,školenia a preškolenia. Poradenstvo ako sa uplatniť na trhu práce.

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín