EKONOMICKÁ KANCELÁRIA Nitra s.r.o.

Ekonomická kancelária vznikla 15.10.1993 ako združenie daňových poradcov so zámerom spoločného poskytovania služieb daňového poradenstva . Patrí medzi najdlhšie pôsobiace daňovoporadenské firmy.Združenie vzniklo krátko po založení stavovskej organizácie Slovenskej komory daňových poradcov, ktorá združuje daňových poradcov zapísaných v zozname v súlade so zákonom č.78/ 1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov. V rámci regiónu Nitra získali členovia združenia ako prví osvedčenie SKDP umožňujúce poskytovať daňové poradenstvo.

Pôvodný profil spoločnosti sa počas pôsobenia rozšíril o ďalšie aktivity, ktoré majú súvis s ekonomickou agendou klientov – vedenie účtovníctva a odborné semináre v oblasti daní a účtovníctva. Súbežne so združením začala pôsobiť aj právnická osoba EK Nitra s.r.o. ktorá prevzala určitú časť poskytovaných účtovných služieb.

Od roku 1996 poskytujeme služby spracovania jednoduchého, podvojného účtovníctva a mzdovej agendy pre malé a stredné podniky. Zamestnávame odborne zdatných a pracovne flexibilných pracovníkov, ktorí dokážu riešiť náročné účtovné operácie v požadovanej kvalite.

Našim cieľom v oblasti daňového poradenstva a vedenia účtovníctva je

  • profesionálna úroveň
  • spoľahlivosť
  • dôvernosť informácii v komunikácii s klientom
  • odborná starostlivosť
  • diskrétnosť poskytovaných informácii

Od roku 1998 sa venujeme aj organizovaniu odborných seminárov v oblasti daní, účtovníctva, miezd, sociálneho, zdravotného poistenia a ďalších oblastí dotýkajúcich sa ekonomiky podnikateľov. Využívame služby renomovaných lektorov, ktorých názory sú rešpektované širokou odbornou verejnosťou. Cieľom je poskytnúť klientom včasné a kvalitné informácie dôležité pre činnosť ich spoločností.

Ing. Vladimír Chlebec
Ing. Lýdia Obtulovičová

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín