CUS – Centrum účtovníkov Slovenska

Vzdelávacia spoločnosť, ktorá sa špecializuje na odborné vzdelávanie ekonómov, účtovníkov a ekonomických manažérov, ktorí už reálne vykonávajú svoju prax v podnikateľskej sfé­re.

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín