CUS – Centrum účtovníkov Slovenska

Sme vzdelávacia spoločnosť, ktorá sa špecializuje na vyššie odborné vzdelávanie ekonómov, účtovníkov a ekonomických manažérov, ktorí už reálne vykonávajú svoju prax v podnikateľskej sfé­re.

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín