Kontakt

BTS-PO, s.r.o.
Rumanova 22
080 01 Prešov

Zobraziť na mape

tel:
+421 51/749 50 *** zobraziť

mobil:
+421 907 928 *** zobraziť

email:
btspo@... zobraziť

web: www.btspo.sk

Popis činnosti

Poskytovanie komplexných služieb dodávateľským spôsobom v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ochrany pred požiarmi (OPP) a vzdelávania v uvedených oblastiach. Ponúkame šetrenie pracovných úrazov, chorôb z povolania, havárií a porúch technických zariadení a pod. Vypracujeme pre Vás dokumentáciu PO a BOZP a vykonáme školenie zamestnancov. Naši zamestnanci sú autorizovanými bezpečnostnými technikmi a požiarnymi technikmi. Zmluvných partnerov zastupujeme pri kontrolách z Inšpektorátu práce a Štátneho požiarneho dozoru. Okrem týchto činnosti zabezpečujeme komplexný protipožiarny servis od vykonávania činnosti technika PO dodávateľsky až po servis a predaj požiarnotechnických zariadení. Ponúkame: kontrolu, opravu, predaj hasiacich prístrojov, hydrantov, meranie prevádzkových tlakov požiarnych vodovodov, kontroly požiarnych uzáverov /požiarnych dverí a požiarnych klapiek/. Ďalej ponúkame: konzultačnú činnosť v oblasti PO a BOZP, predaj výstražných tabuliek a piktogramov /PO a BOZP/. Vypracujeme pre Vás požiarne projekty a požiarnobezpečnostnú charakteristiku stavby.

Kurzy

Výsledky vyhľadávania

Neboli nájdené žiadne výsledky pre Vaše hľadanie

Elektronické kurzy

Výsledky vyhľadávania

Neboli nájdené žiadne výsledky pre Vaše hľadanie