Akadémia vzdelávania Tatry s. r. o., pobočka Poprad

vzdelávanie dospelých, rekvalifikačné kurzy, jazykové vzdelávanie, Európske jazykové certifikáty, odborné semináre, manažérske a občianske vzdelávanie, tréningy rozvoja osobnosti, Európsky počítačový pas

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín