sféra, a.s.

Spoločnosť sféra, a.s. bola založená v roku 1992 ako softvérová spoločnosť. Presadila sa ako dodávateľ informačných systémov a riešení pre energetické spoločnosti, ktoré pokrývali hlavne podporu a automatizáciu procesov správy majetku, technickej dokumentácie, riadenia údržby, diagnostiky, životného cyklu zariadení a v oblasti technickej grafiky CAD a GIS aplikácie. Neskôr ich rozšírila o systém zúčtovateľa odchýlok, datawarehouse, systém obchodného merania, systém pre obchod a hospodárenie s energiami.

V posledných rokoch sa sféra, a.s., aktívne zapája do legislatívnych procesov v elektroener­getike. Svoje služby rozšírila tiež o odborné poradenské a konzultačné služby v energetike. Od roku 2006 je sféra, a.s., organizátorom odbornej konferencie ENERGOFÓRUM s účasťou významných slovenských a českých odborníkov v energetike. Počas svojej existencie spoločnosť postupne rozširovala svoje zameranie a dnes okrem svojich softvérových produktov ponúka na trhu aj služby a riešenia, medzi ktoré patrí aj vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy a organizovanie účtovných a daňových seminárov.

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín