THE BEST TEAM s.r.o.

UŽ 20 ROKOV POMÁHAME FIRMÁM RÁSŤ...

Riadime sa mottom: “Ľudia sú to najcennejšie, čo firma má a preto stojí za to venovať sa im". Počas 20- tich rokov sme mali  česť venovať sa ľuďom formou úspešného realizovania rozvojových a vzdelávacích programov pre tisíce  zamestnancov vo viac ako 100 spoločnostiach. Tvoríme a realizujeme vzdelávacie a rozvojové programy - školenia, kurzy, online kurzy, tréningy, workshopy a teambuildingové programy pre firemné tímy. Špecializujeme sa na rozvoj komunikačných, predajných a manažérskych zručností ako aj na našu “srdcovku” sebarozvojové programy. 

Tréningy so srdcom - viac ako obyčajné školenia. Tento názov dali našim aktivitám samotní účastníci našich programov. Veľakrát sa tento slogan opakoval v spätnej väzbe na naše školenia či tréningy. A naozaj vystihuje charakter našich tréningov. Do každej aktivity dávame svoje srdce. Zastávame názor, že keď chceme účastníkov niečo nové naučiť tak, aby to naozaj aplikovali v praxi, musíme byť nielen odborníci, ale predovšetkým ľudia, ktorí milujú činnosť, ktorú robia. Iba ten, kto horí, môže zapaľovať… A my naozaj horíme :-)

Hlavným cieľom našej spoločnosti a aj každého lektora je naozaj praktické využitie znalostí získaných počas vzdelávania, a preto sú všetky aktivity vedené interaktívnou a praktickou formou, čo absolventi aj zadávatelia veľmi oceňujú. Pridanou hodnotou každej našej aktivity je (vďaka prístupu a nadšeniu našich lektorov) aj “naštartovanie” motivácie a chuti ľudí, ktorých školíme, okamžite aplikovať nové poznatky v praxi. 

Tak, ako je každá firma  či každá firemná skupina jedinečná, tak aj každý náš tréning či školenie je jedinečné a unikátne. V čom je unikátne? Naši lektori využívajú nielen svoje odborné znalosti, dlhoročné skúsenosti, ale predovšetkým svoju schopnosť prispôsobiť vzdelávanie a rozvoj presne na mieru danej skupiny, resp. firmy. Aj vďaka tomu už 20 rokov pomáhame firmám rásť. 

Vzdelávanie realizujeme formou prezenčných školení, tréningov a workshopov ako aj online formou - prostredníctvom webinárov a online kurzov.

www.thebestteam.sk  www.academy21.sk