INBOX SK s r.o.

Všeobecne o spoločnosti

Spološnosť INBOX SK má divíziu školení a divíziu realizácie projektov. Činnosť obidvoch divízií je úzko prepojená a vzájomne sa dopĺňa.

Divízia školení

Divízia školení sa zaoberá realizovaním školení AXELOS a to hlavne PRINCE2® a Scrum. V prípade záujmu sa realizujú aj iné školenia, napríklad riadenie rizík, manažment programov, riadenie projektových kancelárií a podobne.

Divízia riadenia projektov

Divízia riadenia projektov v praxi uplatňuje teoretické vedomosti metodológie PRINCE2®, takže pri školeniach nevychádzame len z teoretických poučiek, ale hlavne konkrétne prípady aplikovania projektov v praxi.

Hlavnou činnosťou divízie riadenia projektov je poskytovanie externých služieb manažmentu projektov a poradenstva tretím osobám a zároveň riadenie a realizovanie vlastných projektov.

Medzi najväčšie aktivity v oblasti riadenia a realizácie projektov patrí vývoj internetových aplikácií. Náš tím programátorov vytvára a nasledovné aplikácie:

  • internetový a Email marketing (rozposielanie a monitorovanie newsletrov, www.demso.eu)
  • systémy CRM (riadenie vzťahov so zákazníkmi, www.freecrm.eu)
  • elektronické voľby (možno realizovania akýchkoľvek volieb na ľubovoľnej úrovni, www.evolbysr.sk)
  • elektronický vestník (zasielanie výziev verejného obstarávania priamo na Email, www.evestnik.eu)
  • správu domov (programy pre správcov domov a bytov na www.interdom.eu)
  • mnoho ďalších aplikácií, ktorých vývoj práve prebieha.

Takisto sa intenzívne venujeme realizácií videí a videomarketingu, ktorý je najnovším trendom v oblasti marketingu. Skĺbením páce obidvoch divízií umožňuje poskytovať nadštandardné služby, ktorých príkladom je internetová stránka www.prince-2.sk.

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín