ANYMex, s. r. o.

Spoločnosť poskytuje vzdelávanie v oblasti účtovnítva pre účtovníkov, ktorí sa chcú naučiť účtovať. Pre manažérov a konateľov ponúkame kurz zameraný na využívanie výstupov účtovníctva pre riadenie a rozhodovanie, pre kontrolu účtovníctva, daňovú optimalizáciu a oboznámenie sa s trestnoprávnou zodpovednosťou.

Hlavným predmetom je komplexné vedenie účtovníctva pre klientov dodávateľským spôsobom, spracovanie miezd, spracovanie daňových priznaní, spolupráca pri audite, zastupovanie klienta v daňových sporoch, zakladanie spoločností.

V budúcnosti by sme sa radi stali znaleckou organizáciou v ekonomických znaleckých odboroch.

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín