next level academy

 • next level je vedúcou spoločnosťou v oblasti projektového riadenia (školenia, coaching, consulting) v regióne Strednej Európy, pôsobiaca na Slovensku od r. 2002.
 • Top level v Európe.
 • Máme viac ako 50 trénerov a konzultantov na projektové riadenie pričom všetci naši tréneri a konzultanti majú viacročné skúsenosti s riadením projektov a didaktické skúsenosti so vzdelávaním a realizáciou školení (každý náš konzultant odškolí 50–150 školiacich dní ročne).
 • Našimi klientmi sú predovšetkým spoločnosti pôsobiace v oblasti telekomunikácií, IT, bankovníctva, priemyslu, strojárstva, stavebníctva, farmácie, médií, obchodu, ale aj neziskové a vládne organizácie.
 • Medzi našich klientov na Slovensku patria napr. spoločnosti: Accenture, US Steel, VÚB, Slovenské Elektrárne, Dell, Volkswagen, Siemens, HB Reavis, ESET, Whirlpool, Poštová banka a iné.
 • Na našich otvorených školeniach (academy training) sa pravidelne zúčastňujú zamestnanci spoločností ako napr.: HP, Deloitte, IBM, Lenovo, PWC, Dell, Ericsson, Czech Airlines a iných.
 • next level má status Registered Education Provider pre Project Management Institute – PMI (PMI R.E.P.).
 • next level je Akreditovaná Tréningová Organizácia (Accredited Training Organization – ATO) pre školenia a certifikáciu PRINCE2 od Axelos.
 • next level consulting získal oficiálnu akreditáciu ako Authorized Training Partner (ATP) v januári 2021.
 • next level je členom a dlhodobo spolupracuje s lokálnymi pobočkami IPMA na Slovensku, Nemecku, Rakúsku a vo Švajčiarsku.
 • Spoločnosť next level vyškolila za posledných 20 rokov svojej existencie viac ako 75 000 projektových manažérov vo viac ako 1000 spoločnostiach po celej Európe.
 • next level je poskytovateľ výnimočných školiacich programov pre medzinárodných klientov.
 • Konzultanti a projektoví manažéri next level úspešne riadili viac ako 700 projektov v 30 krajinách.
 • next level úspešne spolupracoval na viac ako 1500 projektoch v 30 krajinách.
 • next level pôsobí v krajinách: Rakúsko, Slovensko, Nemecko, Švajčiarsko, USA, Juhoafrická Republika.