Espiral, s.r.o.

ESPIRAL - Learn | Achieve | Inspire od 17.3.2020 aj ON-LINE

Excelentné komunikačné zručnosti - Manažérske zručnosti - Špeciálne zručnosti - Predajné zručnosti

Individuálne/Skupinovo - všetky tréningy robíme aj cez voľne dostupné ON-LINE médiá.

Taktiež milujete seba-rozvoj a rozvoj ľudí okolo seba?

Obklopujete sa viac ľuďmi inšpiratívnymi, ktorí vás potiahnu hore, či ani nepremýšľate nad tým, s kým sa pravidelne stretávate a ako vám poprichádzali do cesty?

UČIŤ SA | DOSAHOVAŤ | INŠPIROVAŤ

My vďaka vám každým dňom rastieme, spolu s vami, pre vás a kvôli vám sa kontinuálne vzdelávame - učíme od tých najlepších.

A za to sme vám nesmierne vďační, lebo z vlastných skúseností vieme, že nie je možné vedomostne, ani na úrovní schopností a zručností stagnovať. Buďto rastieme, alebo upadáme, nič medzi tým... a tiež to, že tréning robí majstra.

Na trhu sme s vami od roku 2011 a neustále inovujeme, tak aby vzdelávanie bolo pre vás, našich klientov účinné, zábavné, jedinečné tak ako každý z vás jedinečný je!

Naše rozvojové programy, sú vysoko intenzívne a špecifické, rozhodne žiadna vata. Zameriavame sa na to, čo potrebujete práve vy, čo vo vás potrebuje vybudovať vaša firma a začíname práve tam, kde sa aktuálne nachádzate.

Zameriavame sa na rozvoj tímov, moderný leadership, manažérske, obchodnícke a špeciálne interpersonálne zručnosti

Prostredníctvom rokmi, v praxi overovaných poznatkov, psychologických dotazníkov na zlepšenie sebapoznania, interaktívnych diskusií, rozvojových aktivít a v neposlednom rade aktívnym trénovaním, osvojovaním si účinných nástrojov a stratégií, účastníci našich programov rozvíjajú svoju komunikačnú bdelosť, charizmu, riadiace, predajné zručnosti a zefektívňujú spoluprácu medzi svojimi kolegami, klientmi a obchodnými partnermi, vo svojich osobných vzťahoch.

Zvyšovanie výkonnosti a osobnej spokojnosti pracovníkov, prostredníctvom tréningov mäkkých zručností,zameraných na osobnosť a odbornosť.

Našou špecializáciou je schopnosť vybudovať silnejšiu osobnosť jednotlivca í tímov a odbornosťou, osobnou motiváciou a angažovanosťou v tíme, zvýšiť spoločnosti obrat, zvýšiť počet nových zákazníkov a tiež obnoviť konkurenčnú výhodu.

Investícia do vašich spolupracovníkov, vášho tímu, ostatných kolegov podporných oddelení a riadenia,  sa vám vráti cez rastúci úspech, formou vyšších tržieb a ziskov. Pozitívny vplyv, bude možné odpozorovať tiež na osobnej spokojnosti členov tímu a kvalite osobných vzťahov.

"Keď máte fokus na ľuďoch, úspechu a peniazom sa nevyhnete." - Tomáš Baťa

Naplánujte si vlastný rozvojový plán ako BENEFIT pre seba i vaše okolie TU: https://www.espiral.sk/moduly-treningy/

"Od podlahy až ku hviezdam"

A nastupuje sebaistota, sebavedomie, reálne zvládanie stresu a strachov. S ľahkosťou sa púšťate do budovania kvalitných vzťahov a rešpektu, podporujúc férové prostredie. Nachádzate radosť a uspokojenie v každodennej činnosti, ako v práci, tak v osobnom živote.

Forma:

Tréningy s krátkymi vzdelávacími blokmi a precvičovaním konkrétnej zručnosti, s reflexiou využiteľnosti do praxe

  • Minimum teórie, maximum učenia trénovaním, cez zážitok
  • Funkčné stratégie, príklady z praxe: demo ukážky techník a stratégií, s následným trénovaním účastníkov
  • Koučovací prístup, koučing, techniky NLP metódy
  • Prvky zážitkovej pedagogiky
  • Individuálne trénovanie naučeného v praxi a (samo)štúdium medzi jednotlivými tréningmi
Oblasti pôsobnosti

Pre našich klientov realizujeme vzdelávanie:
• skupinovo i individuálne
• pre firmy i záujemcov širokej verejnosti

Tréningy sú tvorené na mieru, po predchádzajúcej konzultácii s objednávateľom. Všetky ďalšie témy a ich hĺbka, budú súvisieť s reálnym vývojom skupiny a skupinovej dynamiky a aktuálnych potrieb jednotlivcov. Nový rámec bude zadefinovaný po diskusii medzi objednávateľom a trénermi.

Vždy prihliadame na osobnostný potenciál ako i aktuálne vedomosti a zručnosti, každého z účastníkov.

Koučing, ako moderná rozvojová metóda, napomáha k namodelovaniu najvhodnejšieho obsahu tréningu, pre každého individuálne. Koučovanie je realizované akreditovaným profesionálnym koučom ICF, s viac ako 25 ročnou praxou práce s ľuďmi.

Neodmysliteľnou súčasťou tréningov a koučovania, je:
  • uvoľňovanie a rozvíjanie osobného potenciálu
  • starostlivosť o odbornosť, vnútornú stabilitu a istotu, životnú rovnováhu
  • pochopenie tímovej dynamiky a výkonu
  • schopnosť budovať a podporovať žičlivú atmosféru ako na pracovisku, tak v súkromí
  • profesionálne a etické vystupovanie
Radi sa staneme sprievodcom Vášho osobného rastu.


S úctou

Erika Feketová, ACC
Výkonná riaditeľka Espiral, s.r.o.

Rada by som sa prihovorila za možnosť vytvoriť skvelý zážitkový tréning pre Vašich spolupracovníkov v našich priestoroch, na to dokonale uspôsobených. Veľké priestranné priestory pre možnosť vstupovať do aktivít, pohybu, s prístupom bohatého denného svetla a s výbornou vetrateľnosťou. Prenájom priestorov neplatíte.

Od  dňa 17.3.2020, sme s vami s našimi službami ONLINE, tréningy si môžete naplánovať pre seba, vybrať z existujúcich: https://www.espiral.sk/aktualne-treningy-kurzy-skolenia/

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín