PROEKO s.r.o.

Spoločnosť má dlhoročné skúsenosti s organizovaním vzdelávacích podujatí rôznych foriem v rámci celej SR pre všetky právne subjekty s rôznorodou problematikou na vysokej profesionálnej úrovni.