Lumina Learning, s.r.o

Rozvojom potenciálu jednotlivcov zlepšujeme spoluprácu v tímoch a organizáciách.

Východiskovým bodom profesionálneho rozvoja Lumina Spark je on-line dotazník, ktorý umožňuje získať vysoko personalizovaný 38 stranový Portét. Ten presne popisuje vašu osobnosť a poskytuje praktickú metódu rozpoznávania správania a prejavov ostatných a prispôsobovania sa v interakcii. Lumina Spark portrét je základom programov, zameraných na rozvoj kompetencií, osobný a profesionálny rozvoj jednotlivcov, tímov a organizácií. Lumina Spark rozvojové programy sú vysoko interaktívne a vedené formami od tréningov, workshopov, facilitácií až po individuálny a skupinový koučing.

Rozvojové Programy Lumina Team ponúkajú pohľad do dynamiky tímu a pochopenie tímových rolí a preferencií. Dozviete sa, kde sa v rámci tímu nachádzate.


Chceli by ste mať schopnosť vybrať si vašu reakciu na rôzne situácie?

Lumina Emotion dáva ľuďom túto schopnosť. Zlepšená emočná inteligencia, prispôsobivosť a odolnosť sú ďalšie z výhod, pre ktoré však potrebujete nasledovné.

1.Pochopiť svoje emócie

všímať si svoje emócie, venovať pozornosť svojim emóciám

2. Prispôsobiť svoje správanie

venovať pozornosť emóciám ostatných, prispôsobiť svoje správanie k lepšej spolupráci s ostatnými

3. Ovládať svoje emócie

spracovať svoje emócie, vytvarovať svoju emocionálnu odpoveď tak, aby vyhovovala danej situácii

4. Podniknúť zmysluplné kroky

usmerňovať svoje správanie k svojim cieľom a hodnotám, pokračovať v precvičovaní 4 agylít