Lumina Learning, s.r.o

Lumina Learning

je globálnym poskytovateľom inovatívnych personalizovaných riešení pre výber a rozvoj jednotlivcov, tímov a organizácií.

Naše riešenia pomáhajú organizáciám

Rozvíjať výnimočnú kultúru, ktorá bude zamestnancov inšpirovať pri rozvoji ich osobnosti a podporujú pevnejšie vzťahy medzi zúčastnenými osobami a lepšiu komunikáciu v rámci celej organizácie.

Umožní to organizácii:

• Zvýšiť jej predaj a zisk
• Vyformovať silných a efektívnych lídrov
• Pomocou koučingu a rozvoja odhaliť potenciál svojich pracovníkov
• Minimalizovať nákladné chyby pri prijímaní zamestnancov a optimalizovať proces výberu

Našou úlohou je, vytvárať lepšie pracovné prostredie

V Lumina Learning pristupujeme k ľuďom, ako ľudským bytostiam a nie ako k "ľudským nástrojom". Cez Inovatívne psychometrické nástroje, ako sú Lumina Spark, Lumina Team, Lumina Leader, Lumina Sales, Lumina Emotion a Lumina Select, hodnotíme osobnosť ako celok a vyhýbame sa škatuľkovaniu, či stereotypom. Naše riešenia prinášajú ľuďom skutočné informácie o nich, ako aj o ostatných, a organizáciám umožňujú priniesť reálnu zmenu pomocou zmysluplného dialógu.

Prepojením Lumina Learning nástrojov s jednotlivými témami a riešeniami:

• Urýchlite proces adaptácie nových zamestnancov a formovanie výkonných tímov
• Umožnite jednotlivcom a tímom pochopiť samých seba a ich úlohu v cieľoch organizácie
• Zlepšite morálku, spokojnosť a angažovanosť zamestnancov

Staňte sa certifikovaným konzultantom

Absolvujte certifikačný program Lumina Learning, staňte sa certifikovaným konzultantom Lumina Practitioner a poskytnite vlastné riešenia Lumina Learning

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín