Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava

Sme vyše 20 rokov na trhu v oblasti celoživotného vzdelávania. Ponúkame Vám akreditované vzdelávacie produkty so skúsenými lektormi za výhodné ceny. Našou zárukou kvality sú stovky spokojných zákazníkov.

V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava sídli v komfortných, moderných priestoroch v historickom centre Trnavy, s technichým vybavením a s voľným prístupom na internet, vo všetkých učebniach pre našich zákazníkov.

Naším poslaním je realizovať ideálne riešenia pre uspokojovanie Vašich vzdelávacích potrieb v oblasti výučby cudzích jazykov, aktuálnych právnych noriem, z oblasti ekonomiky, hospodárstva, podnikania a manažmentu, pedagogiky, aranžérstva, kozmetiky, kaderníctva, wellness - maséra, potravinárstva, správy registratúry, mezdinárodného zasielateľstva, informačných technológií, rozvoja osobnosti a množstva iných oblastí. Na otvorenie kvalitného kurzu sa opaltí čakať.

V.A.J.A.K., s.r.o. je Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského pôsobí na trhu vzdelávania od roku 2003. Naša vízia rešpektuje princíp neustáleho skvalitňovania ponuky vzdelávacích produktov na základe aktuálnych požiadaviek klientov.

Našou snahou je ponúkať kvalitné celoživotné vzdelávanie, nakoľko považujeme vzdelanie za hodnotu a investíciu do Vašej budúcnosti. 

Príďte sa presvedčiť.

Tešíme sa na spoločné stretnutie s Vami.

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín