AQUASTYL SLOVAKIA, s.r.o.

Firma ponúka komplexné služby pre strojárske podniky v oblasti merania odchýlok tvaru, tvrdosti materiálov a vibrácií ložísk. Sú to:

  • výroba, dodávky a kalibrácie meracích prístrojov pre meranie odchýlok kruhovitosti, valcovitosti, kužeľovitosti a priamosti
  • výroba, opravy, dodávky, modernizácie a kalibrácie tvrdomerov a tvrdomerných doštičiek pracujúcich metodikou ROCKWELL, BRINELL a VICKERS,
  • výroba, modernizácie a kalibrácie prístrojov na meranie a kontrolu úrovne vibrácií v ložiskovej výrobe.

V rámci zabezpečenia komplexnosti služieb realizujeme v spolupráci s Žilinskou univerzitou odborné kurzy. Školenia sa pripravujú vo všetkých troch nosných odboroch: meranie tvrdosti materiálov, drsnosti povrchu, odchýlok tvaru a meranie a hodnotenie úrovne vibrácií. Ďalšou oblasťou školení sú medzinárodné normy, ich obsah a aplikácia v našich meracích zariadeniach.

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín