Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o.

Kongresové a vzdelávacie centrum. Spoločnosť s dlhoročnou skúsenosťou. Ponúka odborné vzdelávacie programy z rôznych oblastí profesijného zamerania. Spolupracujeme s vysokokvali­fikovanými a skúsenými lektormi. Programy sú pripravované pre menšie skupiny, čo umožňuje bližší kontakt a lepšiu komunikáciu. Zabezpečujeme rôzne typy kurzov, kvalifikačné a rekvalifikačné kurzy, akreditované kurzy MŠ SR, oprávnené MV SR, Národným inšpektorátom práce pri MPSV a R, MŽP SR. K dispozícii našim klientom sú učebne rôzneho typu a veľkosti vybavené modernou didaktickou technikou a učebnými pomôckami. Na základe Vašich individuálnych potrieb a konkrétnych požiadaviek sme schopní zrealizovať aj iné podujatia tzv.„šité na mieru“. Ponúkame:Vzde­lávacie programy, kongresové služby.

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín