TAYLLOR & COX Slovensko, a. s.

TAYLLOR & COX Slovensko a.s. poskytuje komplexné služby v oblasti systémových ISO certifikácií, auditov, expertných posudkov a školení napr. PRINCE 2, ITIL, TOGAF, Finančná gramotnosť, Soft skills a iné.