Margret Academy s.r.o.

Ponúkame kurzy:

 • PERMANENTNÝ MAKE UP – AKO NADŠTANDART KOZMETICKÝCH SLUŽIEB (všetky metódy PMU)
 • PERMANENTNÝ MAKE UP – akreditovaný rekvalifikačný kurz MINISTERSTVOM ŠKOLSTVA SR
 • KOZMETIKA - akreditovaný rekvalifikačný kurz MINISTERSTVOM ŠKOLSTVA SR
 • MANIKÚRA / MODELÁCIA NECHTOV - akreditovaný rekvalifikačný kurz MINISTERSTVOM ŠKOLSTVA SR
 • PROFESSIONAL EYEBROW MODELING (Mapping obočia)
  • EYEBROW LAMINATION (laminácia obočia)
  • ARCHITEKTÚRA OBOČIA
  • ZAHUSŤOVANIE OBOČIA CHĹPKAMI 4D
  • EYELASH LIFTING (Botox / Keratín)
 • PROFESIONÁLNE VIZÁŽISTICKÉ LÍČENIE akreditovaný rekvalifikačný kurz MINISTERSTVOM ŠKOLSTVA SR  (profesionálne / sú­kromné / extrava­gantné / nadštan­dartné)

 • 3D - 8D EYELASHES akreditovaný rekvalifikačný kurz MINISTERSTVOM ŠKOLSTVA SR
 • PREDĹŽOVANIE VLASOV akreditovaný rekvalifikačný kurz MINISTERSTVOM ŠKOLSTVA SR  (10-mi metódami EÚ)
 • MANIKÚRA / MODELÁCIA NECHTOV - akreditovaný rekvalifikačný kurz MINISTERSTVOM ŠKOLSTVA SR
 • KOZMETIKA - akreditovaný rekvalifikačný kurz MINISTERSTVOM ŠKOLSTVA SR
 • KADERNÍCTVO - akreditovaný rekvalifikačný kurz MINISTERSTVOM ŠKOLSTVA SR
 • HAIR TATTOO
 • REMOVER TATTOO


Po úspešnom absolvovaní našich akreditovaných kurzov, každý účastník získa Osvedčenie/Certifikát s celoštátnou platnosťou o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania vydané podľa §14 ods. 9 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na základe získaného Osvedčenia o úplnom vzdelaní v danom odbore, si môže otvoriť živnosť bez praxe alebo garanta. 

Kurzy sú vhodné pre začiatočníkov aj pre pokročilých

Aj naďalej pre evidovaných na úrade práce umožňujeme poplatok za akreditovaný kurz uhradiť /nechať si preplatiť/ cez Úrad práce. Účastník kurzu nemusí akadémií uhrádzať žiaden poplatok za kurz, celý poplatok za vás uhradí váš príslušný úrad práce po skončení rekvalifikačného akreditovaného kurzu.

Originál Osvedčenia je možne vystaviť aj vami požadovanom cudzom jazyku.

Tešíme sa na vás.

Váš tím lektorov, hygienikov, lekárov, pracovníkov Živnostenskej komory, BOZP pracovníkov akadémie

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín