Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva n.o.

Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n. o. je poskytovateľom celoživotného vzdelávania od roku 2014. V súčasnosti je aj akreditovaným testovacím centrom systému ECDL. Vo svojom portfóliu je zameraná hlavne na poskytovanie rekvalifikačných kurzov, jazykových kurzov a kurzov digitálnych kompetencií.

Viac informácii nájdete na našich webových stránkach:

  • www.akademiavzdelavania.eu
  • www.exceluje.me
  • www.kurzyslovenciny.sk