Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva n. o., pracovisko Dolný Kubín