Katedra andragogiky

Katedra andragogiky je súčasťou Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove. Okrem poskytovania vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe Andragogika poskytuje aktuálne kurz ďalšieho vzdelávania – Lektor.

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín