MB Academy

Ponúkame vzdelávanie šité na mieru a verejné školenia pre firmy a podnikateľov:

 • Firemná kultúra
 • Budovanie pozitívnych vzťahov na pracovisku
 • Medzigeneračné rozdiely na pracovisku
 • Motivácia
 • Empatia v riadení a komunikácií
 • Riadenie generácií
 • Kreatívne vedenie
 • Zvládanie konfliktov
 • Neverbálna komunikácia a reč tela
 • Pozitívne myslenie
 • Zákaznícky prístup
 • Cielený marketing
 • Tvorba pozicioningu spoločnosti na trhu
 • Ako urobiť kvalitný prieskum trhu

Spoločnosť MB Brand Management sa zameriava na prieskum trhu, najmä v oblasti marketingu a HR. Prieskumy realizuje pre nadnárodné spoločnosti ako aj pre menšie firmy a podnikateľov.

Divízia MB Academy sa špecializuje na rozvoj ľudských zdrojov, HR prieskum, budovanie značky zamestnávateľa (Empoyer branding) a budovanie firemnej kultúry. Pomáhame firmám budovať firemnú kultúru, hodnoty spoločnosti (EVP), rozvíjať manažérske zručnosti v oblasti marketingu, komunikácie, osobnostného rozvoja a pozitívnej psychológie.

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín