ALUVIA s. r. o.

ALUVIA s.r.o. je oprávnená vzdelávacia organizácia pre Vyhradené technické zariadenia elektrické podľa Vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na zaistenie bezpečnosti ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení v náväznosti na zákon o BOZP 124/2009 Z.z. v rozsahu:

  • Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky do 1000V triedy A
  • Výchova a vzdelávanie revíznych technikov vyhradených technických zariadení elektrických do 1000V triedy A

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín