SNECI Central & Eastern Europe s. r. o.

SNECI je medzinárodná inžiniersko-poradenská spoločnosť v automobilovom priemysle, so 65-ročnou históriou od založenia spoločnosti vo Francúzsku, kde sídli naša centrála.

Naša bratislavská pobočka SNECI CEE pôsobí v regióne strednej a východnej Európy a poskytuje komplexné konzultačné služby v oblasti zabezpečenia kvality, logistiky, projektového riadenia, coachingu a vzdelávania (kurzy, školenia).