IZOMETRIC 1,s.r.o.

IZOMETRIC je akreditovaný, garantovaný, certifikovaný a patentom chránený školiaci systém, ktorého cieľom je príprava uchádzačov na odborné vykonávanie potrubárskych prác v oblasti energetického/ strojno technologického priemyslu.

Podnetom na výuku potrubárskych kurzov  sa stala skutočnosť, že na Slovensku sa tomuto remeslu nevenuje v dostatočnej miere ani jedná stredná škola. Poznáme len pár odborných škôl, ktoré sa marginálne venujú potrubným systémom, obzvlášť v energetickom priemysle. Dopyt po kvalitných pracovníkoch- potrubárov už dávno prevýšil ponuku, čo ma negatívny vplyv aj na kvalitu práce. 

Počas našej dlhoročnej praxe v oblasti montáže potrubia sme tak registrovali problém neodbornosti, spomínanej nízkej kvality práce, či ťažkostiam zotrvať v obore, nakoľko firmy často vyžadujú odbornosť od každého pracovníka.

Práve tu vzniká priestor pre kvalitnú výučbu, respektíve prípravu záujemcu na vykonávanie prác potrubára v takej kvalite, ktorá v mnohom prevyšuje kvalitu výuky odborných škôl čo do čítania izometrických výkresov, či odborných zručností, ktoré sú pre prácu potrubára príznačné.

Úlohou kurzu je teoretická a praktická príprava v takom rozsahu, ktorý spĺňa nároky na kvalitný výkon práce potrubára v energetickom priemysle.

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín