ProFuturion accounting, s.r.o.

Viac ako 10 rokov sa podrobne venujeme účtovnej a daňovej problematike. Od činnosti vedenia účtovníctva sme rozšírili naše portfólio nielen o kvalifikované daňové poradenstvo, ale predovšetkým o vzdelávanie formou školení pre širokú verejnosť.

Odborným garantom vzdelávania je daňový poradca Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., ktorý patrí medzi obľúbených a skúsených lektorov s profesionálnym a zrozumiteľným vysvetlením problematiky daní a účtovníctva. Školenia a videoškolenia na daňovú a účtovnú problematiku prináša do viacerých slovenských miest po celom Slovensku. Okrem vzdelávania formou seminárov každoročne pripravuje aj praktické pomôcky v elektronickom formáte a dostupné online pre uľahčenie práce účtovníkov (kompletnú ponuku pomôcok nájdete i na našej webovej stránke).

Naším poslaním je poskytnúť účastníkovi školenia profesionálne vzdelávanie, za ktorým stojí predovšetkým kvalitný výklad lektora so skúsenosťami a účtovníckou praxou.