Bauer Lean Consulting s.r.o.

Sme spoločnosť zameraná na riadenie projektov, mentoring a coaching v oblasti kaizen/lean kontinuálneho zlepšovania.

Našou misiou je podporovať a iniciovať pozitívne zmeny u našich partnerov, viesť a koučovať pracovníkov a manažerov našich klientov.

Našimi hlavnými produktmi sú:
 • Lean Academy
 • Consulting
 • Benchmarkové exkurzie
 • Industry 4.0 – kobotizácia vo výrobe
Používané metodiky:
 • Základy Lean
 • 5S
 • Problem Solving
 • Standardizace
 • Organizace práce – pracovní návody
 • Interní a externí logistika
 • Supply Chain Management
 • SMED
 • Ergonomie
 • Denní Kaizen
 • Autonomní údržba
 • Total Quality Management
 • Plánování výroby – Levelling
 • Lean Office
 • Value Stream Mapping
 • Management of Polyvalency
 • Ergomotivity
 • Plánovaná údržba
 • Řízení projektů změny kultury
 • Lean Development
 • Lean Coaching
 • Optimalizace využití času
 • Projektový management
 • Hoshin Kanri – strategický leadership