Turček, s.r.o.

Kurzy, školenia a vzdelávanie, služby v BOZP, v OPP, audity, revízie, predaj hasiacej techniky a mnoho ďalšieho.

Kurzy a školenia prebiehajú v priestoroch spoločnosti Turček, s.r.o. alebo priamo u objednávateľov školení a kurzov

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín