Ing. Martin Papcún

Školením Vás bude sprevádzať lektor Ing. Martin Papcún. Pohybujem sa v prostredí verejného obstarávania viac ako 10 rokov. Praktické skúsenosti som získal jednak na strane  verejného obstarávateľa, kde som realizoval prevažne NLZ a zákazky realizované v EKS a jednak na strane kontrolóra na SO/RO, kde som sa venoval kontrole verejného obstarávania a výkonu kontrol na mieste projektov spolufinancovaných z fondov EÚ. Vo svojich prednáškach prelínam teoretický výklad zákona s praktickými príkladmi z praxe. Zúčastnil som sa viacerých rokovaní v rámci kontrol zákaziek na ÚVO i pred zástupcami EK. Svoj pohľad na verejné obstarávanie dopĺňam pohľadom kontrolóra SO/RO a SFK (aktuálne orgán auditu) a pomôžem Vám pripraviť Vaše verejné obstarávanie tak, aby obstálo pred každou kontrolou. Venujem aj spolupráci s fakultami vysokých škôl a občasnej publikačnej činnosti v časopise VO v kocke.  Aktuálne pôsobím ako SZČO v oblasti verejného obstarávania na strane verejných obstarávateľov aj dodávateľov a v oblasti riadenia projektov.